Ultimate Career Solutions.

CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Intralinks vdr

5

Een Due Diligence Data Room zijn de aanleiding waar jouw bedrijf kopieën plaatst van de financiële, juridische en zakelijke stukken die een geschiedenis en toekomst met het handelsbedrijf bepalen, opdat potentiële beleggers kunnen inschatten voordat zijkant een formeel aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk voor potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door een verkoper plus na ondertekening van dezelfde Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die de verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor u identificeren met levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s en het plannen van toegang tot een gegevens betreffende de data van een due diligence-gegevens. Er is twee type Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s van beide soorten dataruimtes bestaan te treffen op de pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De aankomende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die is samengesteld eruit vele jaren met M ampersand A-projecten. Hoewel dit dezelfde van het virtuele-dataroom.nl meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is die gratis op internet beschikbaar zijn, moet u jouw advocaat en investeringsbank raadplegen, omdat ze waarschijnlijk een paar aanvullende suggesties zullen hebben.

dataroom

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Vdr data room

  • Een lijst van iedere directe ofwel indirecte dochteronderneming van het Vennootschap.
  • Kapitalisatie van de Vennootschap dat het hoeveelheid geautoriseerde aandelen van elke klasse ofwel serie van aandelenkapitaal, u aantal uitgegeven en uitstaande aandelen met dergelijke aandelen en de recordbezitters van dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van het bedrijf, of artikelen betreffende organisatie plus operationele overeenkomst die betreffende kracht bestaan.
  • Notulen met de vergaderingen van een aandeelhouders ofwel leden met de Vennootschap, de raad van bestuur of dezelfde comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Alle overeenkomsten medio aandeelhouders ofwel leden met de Vennootschap met betrekking tot bedrijfsvoering, eigendom ofwel zeggenschap aangaande de Vennootschap.
  • Alle documenten die bestaan aangegaan voor of verband houdend bij voorafgaande financieringen of aandelenemissies van de Onderneming, ingesloten, maar niet beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen het Vennootschap plus de bestuurders of functionarissen van de Vennootschap voor schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen alsof voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van het onderneming.
  • Een lijst met opties, inkooprechten en warrants uitgegeven door het bedrijf aan vermelding van de naam van de houder, de aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, de optie alsof aankoopprijs plus de positie van een houder met het Handelsbedrijf, samen aan kopieën van optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met een locaties betreffende alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die zijn gehuurd of eigendom zijn van de bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie van het handelsbedrijf. De stijgende populariteit van virtuele dataruimten heeft geleid tot beslist toename van het hoeveelheid leveranciers van virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te treffen zijn. Maar de uitgebreide reeks opties kan leiden tot langduriger verwarring en onzekerheid betreffende de belangstelling of jullie de passende VDR kiest voor jouw bedrijf. Door ervoor te zorgen datgene u kompleet vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en volkomen gebruik moet gaan maken betreffende de voordelen die u biedt. Virtuele dataruimten zijn een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat bedrijven vinden datgene hun regelmatig groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier die tijd bespaart, de efficiëntie verbetert plus de beveiliging verbetert. Sinds de introductie tien jaar geleden, hebben virtuele dataruimten moeizame plus papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen plus kortere dealcycli.